Rioleringvervanging Buorren en Master Gorterstrjitte

Binnenkort wordt er begonnen met het vervangen van de riolen in de Master Gorterstrjitte en Buorren. Al enkele weken is er in beide straten gewerkt aan vervangen van de nutsvoorzieningen. Ook zijn er foto’s gemaakt van de de bouwkundige staat van de woningen in verband van de mogelijke vervolgschade aan de huizen. De verkeersgroep heeft over deze werkzaamheden onlangs contact gehad met de gemeente.