Ringriderij set earder útein

Jûn giet om 18.00 de merke fan start. De lytste cowboys krije patat by de Welp. Hjirnei stean der foar har hobbelhynders klear en kinne sa in ritsje meitsje. As de grutte cowboys útiten binne (cowboy Sipke hat great oannbiedings) kinne se om 18.30 nei de ringriderij yn Headstrjitte. Hjir is in parkoers foar hynder en wein útsetten. Komme jimme op tiid!!