Restauratie klok en uurwerk kerk Idaerd

Op de zolder van de kerktoren van Idaerd is een historisch zeer waardvol torenuurwerk uit 1573 opgesteld. Dit uurwerk is daarmee een van oudste nog bestaande torenuurwerken in Friesland. Gelet op de cultuurhistorische waarde van het uurwerk wil de eigenaar van de toren, de Monumentenstichting Boarnsterhim, graag de oorspronkelijke aandrijving, samen met een automatisch opwindsysteem, door middel van gewichten aan touwen aanbrengen.