Renovatie gemalen Oude Jokse

Wetterskip Fryslân renoveert komend jaar dertien gemalen in de Oude Jokse. De gemalen voldoen niet meer aan de veiligheids- en betrouwbaarheidseisen. De elektrische installaties worden vervangen. De pompen blijven zoveel mogelijk behouden. Ook de behuizing van de gemaaltjes wordt aangepakt. Soms is er opknapwerk aan het metselwerk nodig en voor de koeling zijn hier en daar ventilatiegaten noodzakelijk.