Rekord ferbrutsen

Elk jier wer binne der in protte minsken dy’t de dei nei de merke de Reduzumsite besykje. Grif foar de moaie foto’s fan it feest. Dat wie ek sa nei it reunyewykein (489 besikers). Mar alle keren wer wurdt it besikers rekord ferbrutsen. Juster gong de teller troch nei 519 besikers.