Boudewijn de Groot yn it Frysk

Foar diel 2 fan it projekt Boudewijn de Groot yn it Frysk, Reizger yn Fryslân, mocht Lotte Broersma trije duetten ynsjonge. U.o de ferskes de Pastorale, Apokalyps en Underweis. Mar ek har heit Sytse hat hjir in bydrage oan levere mei de band De Kast.
Lotte hat noch in oantal cd’s te keap. Jim kinne kontakt opnimme fia Lotte-broersma@hotmail.com