Neus voor nieuws


Woon jij in een van onze vier dorpen en heb je een neus voor nieuws? De redactie van reduzum.com kan wel wat hulp gebruiken. We zoeken een vrijwilliger die ons helpt bij het speuren naar nieuws dat leuk en interessant is voor onze inwoners.  Daarom is het handig dat je:

  • communicatief vaardig bent
  • een brede interesse hebt
  • veel sociale contacten hebt in een of meerdere van onze dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum
  • bekend bent met Facebook, Twitter en Instagram
  • de Friese taal beheerst
  • Wat we van jou als redactielid verwachten, is  dat je nieuws aanlevert en verwerkt naar bruikbare teksten. Ook zoek je geschikt beeldmateriaal bij het nieuws. Gemiddeld kost dit vrijwilligerswerk de redactie een aantal minuten per dag. Wat je daarvoor terug krijgt, is een gezellig klein team van redactieleden die elkaar ondersteunen en scherp houden, en  maar liefst 500 bezoekers per dag op de site, 500 volgers op Facebook en 200 volgers op Instagram.

Over reduzum.com
Reduzum.com is in 2000 gestart. De site wordt geheel gerund door vrijwilligers, die samen zitting hebben in de Internetwerkgroep, een werkgroep van Doarpsbelang Reduzum.
De Internetwerkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie zorgt ervoor dat er dagelijks nieuws op de site wordt geplaatst, afwisselend in de Friese en Nederlandse taal.  Deze strategie heeft gezorgd voor het hoge bezoekersaantal per dag en dat vele dorpen reduzum.com  als voorbeeld voor hun eigen dorpssite hebben gebruikt.
De redactieraad is een groepje deskundigen op het gebied van journalistiek, techniek en creativiteit. De redactieraad stippelt samen met de redactie het beleid t.a.v. reduzum.com uit en vergadert twee keer per jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wilma van Marrum of Sietie Boersma via redactie@reduzum.com