Internetgroep

De internetgroep heeft op 23 september 2000 de Reduzum-site gelanceerd. Middels een presentatie op de najaarsvergadering van Doarpsbelang is de site officieel gepresenteerd.
Daarna is de groep de beheersfase ingegaan. Met een team waarin vertegenwoordigd zijn redactie, techniek, creativiteit en nuchter nadenken, gaat de internetgroep deze uitdaging aan. Doel is om de site aantrekkelijk en leuk te maken, maar vooral om hem actueel te houden en veel geraadpleegd te krijgen. Met hulp van de 1100 reporters in het dorp zal dat zeker gaan lukken.
De werkgroep bestaat uit een redactieraad en een redactie.
De redactieraad wordt gevormd door een groep deskundigen (op journalistiek, technisch en creatief gebied) die met elkaar het beleid t.a.v. de site uitstippelen en evalueren. De redactieraad komt 2 keer per jaar bij elkaar.
De uit 4 personen bestaande redactie zorgt er voor dat de site actueel blijft, met steeds nieuwe teksten en foto’s.
Het onderhoud aan www.reduzum.com vindt dagelijks plaats. (Taalfoutje op site gezien? Meld het dan. Alvast bedankt!)

Wie informatie, foto’s of ideeën door wil geven, kan een bericht sturen naar redactie@reduzum.com.
                     


Redactieleden

naam e-mailadres taak/deskundigheid
  redactie@reduzum.com
Frederik van Dijk   redactieraad
     
Robin Sinnema   redactieraad, techniek
Joke van Eenenaam redactie@reduzum.com redactie, nieuws, centraal adres, penningmeester
Sietie Boersma redactie@reduzum.com redactie, contact Friens, centraal adres
Fenna Terpstra   redactieraad, secretaris
Leo Smit   redactieraad, voorzitter
Wilma van Marrum redactie@reduzum.com redactie, nieuws, centraal adres
Janneke Broers doarpsbelang@reduzum.com redactieraad, doarpsbelang
Anneke Boonstra linepraat@gmail.com redactieraad, contacten Linepraat
Contact Idaerd pb@Idaerd.com contact Plaatselijkbelang Idaerd/Aegum
Sido Boersma   redactieraad, techniek

Disclaimer en Privacyprotocol Reduzum.com