Wonen

Commissieleden: Ranil Korf en Minke van der Haak
De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor behoud en verbetering van het woonklimaat in ons dorp. De werkgroep is momenteel bezig met het uitvoeren van het masterplan. 1 van de punten was het mogelijk opzetten van een eigen woningbouw cooperatie om de doorstroom van jongeren uit het dorp mogelijk te maken. Graag zouden wij wat informatie van deze groep ontvangen zodoende een goed plan aanpak te schrijven. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Hierbij het verzoek om deze vragenlijst in te vullen. Vragenlijst – wonen jongeren (google.com)
Oproep: werkgroep Wonen zoekt nieuwe leden! De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor behoud en verbetering van het woonklimaat in ons dorp. De werkgroep heeft voor het masterplan een woonvisie opgesteld waarin drie punten staan die nader onderzocht moeten worden:
  1. Uitbreiding – in de vorm van het bouwen van een nieuwbouwwijk.
  2. Inbreiding/woningbouwcoöperatie – bouwen van woningen waar dit nog kan, waar al een woningbouwbestemming voor is en waar nog ruimte is of kan worden gemaakt. Daarnaast het opzetten van een woningbouwcoöperatie.
  3. Levensloopbestendig wonen: waarbij gekeken wordt hoe ouderen steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en wat hiervoor nodig is.
Deze punten kunnen gelijktijdig worden onderzocht. Vandaar dat wij drie subgroepen willen vormen:
  1. Subgroep Wonen – Uitbreiding
  2. Subgroep Wonen – Inbreiding
  3. Subgroep Wonen – Levensloopbestendig wonen
Wil je meehelpen een van de drie punten te onderzoeken en de woonwensen van Redústers te realiseren? We zoeken Redústers die:
  • Interesse hebben in de onderwerpen van een van de subgroepen
  • Een positieve en enthousiaste instelling hebben: samen doen, aanpakken en doorpakken, wij Redústers regelen het zelf!
  • Proactief zijn en tijdig reageren op e-mails en vragen
Heb je zin om de mouwen op te stropen en je in te zetten voor een van de drie subgroepen? Meld je dan aan via doarpsbelang@reduzum.com. Wil je meer informatie, bel dan met Ranil Korf, (06) 12 75 11 78.