Gezamenlijk eten

De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal (Ayttawei). De kosten zijn  € 5,00. Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij:
Jelly van der Zijl
Mail adres: t.postuma@kpnplanet.nl
telefoon nr. 0566 602399.


Juli 2016

samen-koken-rabobank