Reduzum in beweging

Bij voldoende deelname zal er voor ouderen die lekker alle spieren los willen maken ‘Reduzum in beweging’ worden gestart. Eén keer in de week gaat u op woensdagmorgen lekker met het lijf bezig om het soepel te maken of te houden. De kosten zullen ongeveer 20 euro in de maand zijn bij een deelname van minimaal 10 mensen. Mensen die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Jelly van der Zijl t.postuma@kpnplanet.nl) of Rinie Boersma boersmarinie@gmail.com