Reduzum hat it!

Yn it berjocht fan Doarpsbelang oer it stopjen fan de Troefmarkt siet in fout. De slachter is fansels net de alderlêste winkel. Je kin as it der op oan komt yn Reduzum alles krije. Fan kachels oant meubels, fan grind en sân oant klean en blommen, fan skjinmaktsjinsten oant kapwurk en belêstinghelp.
Men kin it sa raar net betinke… As REDUZUM HAT IT.