Reduzum Foarút

De denktank ‘Reduzum foarút’ is in 2014 opgestart vanuit het bestuur van doarpsbelang met als doel nieuwe ideeën voor het dorp te inventariseren. Jeljer, Andreas, Joast, Rachel, Sybren, Ymkje, Arjanne, en Ronald, zijn vanuit it ‘sin en wille kin folle tille, gaan brainstormen.
Wat een boekwerk vol prachtige ideeën ter inspiratie voor de toekomst heeft opgeworpen