Reduzum fan boppe

De minsken fan it Swinlân hingje tongersdei net allinnich harren wite wask oan de line.
At de drone moarn by Reduzum del komt, dan sjocht Fryslân ek in prachtige tekening om stipe te jaan oan de minsken yn de soarch.
Fryslân fan boppe