Redúster ruimte spel

Op zaterdag 13 januari vindt er in het Kaphûs in Reduzum een onderzoek plaats naar de beleving van de openbare ruimte in Reduzum. Lisette Woltjer doet dit onderzoek als onderdeel van har scriptie voor de master Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook hele belangrijke inzichten opleveren voor het Doarpsbelang. Meer over dit onderzoek in Ingezonden