Redaksje gearkomste Reduzum.com

Moandeitejûn hat de ynternetgroep fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën foar de site, moat der wat feroare wurde as binne der oare saken dy ’t we beprate moatte? Jou it troch fia redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan. redactie@reduzum.com