Redaksje gearkomst Reduzum.com

Tiisdeitejûn 3 maart hat de redaksje fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën as moat der wat feroare wurde. Mar miskien hawwe jim ek wol fragen oer de fernijde site? Jou it troch fia redactie@reduzum.com, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.