Reconstructie Brédyk tussen Wytgaard en de Weidumerdyk

Vanaf 16 september t/m 27 september vindt de reconstructie plaats van de Brédyk tussen de bebouwde van Wytgaard en de Weidumerdyk. Gedurende de werkzaamheden is de Bredyk gestremd voor auto- en landbouwverkeer. Het fietspad is normaal toegankelijk maar wordt versmald om sluipverkeer te voorkomen.
Autoverkeer van en naar Wytgaard wordt omgeleid via Reduzum en de N354/A32.