Reanimatie- en AED cursus

Misschien heeft u ook al eens gereanimeerd of had u graag willen helpen, maar wist u niet hoe te handelen. Wees voorbereid. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, des te meer mogelijkheden dat een patiënt gered kan worden.
Bij voldoende deelname start er binnenkort een cursus reanimatie- en AED. Opgave en inlichtingen voor 5 december bij Germ van Essen.