Cursus Reanimatie- en AED

Misschien heeft u ook al eens gereanimeerd of had u graag willen helpen, maar wist u niet hoe te handelen. Wees voorbereid. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, des te meer mogelijkheden dat een patiënt gered kan worden. Bij voldoende deelname start er 23 maart 2020 een cursus reanimatie- en AED. Opgave en inlichtingen voor 20 januari bij Aukje de Vries. De jaarlijkse opfris cursus is 25 maart in de TDS