Reanimatie cursus en gebruik AED apparatuur

Het ligt in de bedoeling van de doarpsbelangen in Reduzum, Friens en Idaerd  om binnenkort een cursus reanimatie en gebruik AED apparatuur te organiseren. Deze cursus kan alleen doorgang vinden wanneer er 6 personen vanaf 16 jaar de cursus willen volgen. De cursus  is gepland op maandag 25 maart. Graag opgave voor deze cursus uiterlijk: 29 januari g.vanessen33@gmail.com