Ontwikkeling van woningbouwplan

Afgelopen week was de digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente ruimte bied voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen waaronder ook nieuwbouw woningen. Het initiatief ligt hierbij steeds bij de dorpen. Dus de bal ligt bij ons als dorp. Toegevoegd is de Reduzum factsheet. We zijn nu op zoek naar mensen die plannen willen ontwikkelen en uitvoeren van mogelijkheden. Mocht u geïnteresseerd zijn graag contact opnemen met doarpsbelang@reduzum.com