Rara ?

Efkes tiid foar wat harsenskrabje.
Wêr fine we dizze rara, in warskôging foar ferbean hûnekakje.
Witte jim de oplossing, mail it nei redactie@reduzum.com
Jim krije grif antwurd wêrom.