Radio útstjoering Buro de Vries

Fannemoarn wie der in radioútstjoering fanút Reduzum. It programma Buro de Vries wie  delstrutsen by kafee bar de Welp. René Koster prate hjir op it terras mei ferskate doarpsgenoaten. Ferslachjouster Aukje de Hoop gie by in tal Redúster del foar in praatsje. Harkje nei dizze twa oeren de útstjoering.