Radio Boarnsterstim luidt noodklok

Lokale Omrop Boarnsterstim begint weer met haar programma’s; en luidt tevens de noodklok! Het bestuur en sportmedewerkers van de Lokale Omroep Boarnsterstim doen een dringend beroep op de leden van sportverenigingen om samen met hen actief te zoeken naar nieuwe medewerkers voor het sportprogramma van de omroep. De Lokale Omroep zendt al jaren, op zondagmiddag van twee tot zes uur, het sportprogramma Boarnsterstim Sportief uit. Wanneer sporters uit de gemeente Boarnsterhim vinden dat dit programma gecontinueerd moet worden, dan zullen er zeer binnenkort in de redactie, regie en coördinatie medewerkers bij moeten komen. Dit schrijft het bestuur in een brandbrief aan de sportverenigingen in de gemeente. Verder schrijft het bestuur: “Kent u iemand in uw sportvereniging die zou willen helpen, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Heeft u nog vragen over wat de specifieke redactionele activiteiten inhouden, dan kunt u contact opnemen met Gabe Hoekstra (telefoonnummer 0566 620031). Voor andere zaken kunt u contact zoeken met Eelke Bosma (telefoonnummer 0566 623790). Als u/jij het komende seizoen sportactiviteiten, toernooien e.d. organiseert en u/je wilt dat er in onze uitzendingen aandacht aan wordt besteed, stuur dan een mailbericht naar de sportredactie van De Boarnsterstim: sport@boarnsterstim.nl