Rabobank jout jild foar rinpaad

Doarpsbelang hat út hannen fan de Rabobank in jildbedrach krigen foar it nije rinpaad. Piter Renia en Durk van Gorkum koene mids maaie dit bedrach yn ûntfangst nimme.