Qlubb-gebouw wordt overgenomen door de Sportstichting

In de komende maanden wordt het Qlubb-gebouw verbouwd en opnieuw ingericht. De financiering hiervan komt voor rekening van de sportstichting, met bijdragen van het Tsjerkefûns, het Mienskipsfûns van de gemeente en het Coöperatiefonds van de Rabobank. Het gebouw komt daarna in gebruik als sportkantine/bar, maar het blijft ook beschikbaar voor jeugdactiviteiten.