Puzzeltocht

Merke zaterdag is er een verrassende puzzeltocht die langs oude en nieuwe plekken van Reduzum voert. Algemene kennis, passie voor de natuur en humor zijn de ingrediënten voor deze bijzondere tocht.
Startkaarten kunnen zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur afhaalt worden in de Prinsetún. Of vrijdag tijdens de kofferbakferkeap.
De puzzeltocht kan vrij gelopen/gefietst worden tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Gezamenlijk afsluiting op het Swinlan met de oplossing en live muziek.