Provincie onderzoekt verbinding Sneek-Leeuwarden

Rijdt u regelmatig van Leeuwarden naar Sneek of andersom via de N354? Of woont u vlakbij deze weg? Om inzicht te krijgen in hoe de mienskip deze provinciale weg ervaart, voert de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Sûdwest een onderzoek uit. 
Met behulp van de uitkomsten van de vragenlijst brengt de provincie in kaart hoe het verkeer op de huidige N354 in toekomst veilig én vlot kan blijven rijden. De enquête is hier te vinden: www.fryslan.frl/n354.