Prizefestijn by gymkampioenskippen

Yn twa dagen tiid waarden de bern fan gymnastykferiening Stânfries beoardield op harren gymnastykprestaasjes. Nei de oefeningen op ûnder oare lange matte en evenwichtsbalke krige elkenien in medaille en diploma. In slagge klubkampioenskip 2011.