Presentatie Masterplan 2010 – 2020

Vorig jaar augustus nam Doarpsbelang Reduzum het besluit te starten met een traject voor het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Na de keukentafelgesprekken waarin alle bewoners hun mening, wensen en ideeën konden geven is zaterdag 27 november de presentatie van het Masterplan 2010-2020