Preek van de leek

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is (deels?) overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Met deze constatering begon het project ‘De Preek van de Leek’. De eerste Preek van de Leek in Reduzum wordt gehouden door Hylke Tromp. Zondag 31 maart om 15.00