Preek van de Leek in kerk

In verband met de weersberichten is besloten om de Preek van de leek a.s. zaterdag in de kerk te houden.
Deze avond vertelt Jan Hofsteenge als psycholoog, natuurliefhebber, vader, vegetariër, (oud) dorpsgenoot, (oud) diaken, wandelaar en fietser …………, maar ook begaan met het welzijn van mensen, onze goede aarde en de leefbaarheid van de aarde voor onze nakomelingen.
Elske Roorda-Posthuma zal op deze avond op haar klarinetmuziek, die geïnspireerd is op de natuur, ten gehore brengen.