Praat mar Frysk

Dorpsbelang wil graag weten of er onder de dorpsbewoners ook draagvlak is voor cursus Frysk spreken. Dit zou dan in huiskamerverband (minimaal 10 personen)kunnen worden georganiseerd. Bij genoeg deelname zou de cursus in de nazomer van start kunnen gaan.
Heeft u belangstelling? Voor inlichtingen of deelname kunt u contact opnemen met Ineke de Leeuw