Poal-ekspedysje

Hjoed tusken 11 en 12 oere kinne jim op Omrop Fryslân harkje nei âld-Reduster Kees Dekker, dy’t fertelle sil oer de Poal-ekspedysje dy’t hy fan’t simmer meitsje sil. Kees makket de reis fanwege syn wurk by de KNMI. De tillefyzje (NOVA) sil opnamen meitsje fan de reis en dy letter útstjoere.