Werkgroepen aan de slag

In de zomer van 2020 is het Masterplan 2020-2030 gepresenteerd aan het dorp. Het filmpje is net als het masterplan zelf, gemaakt door Redústers. Het heeft prachtige beelden van ons dorp en korte interviews met onder meer enkele inwoners die bij het maken van het nieuwe plan betrokken waren.
Werkgroepen kunnen de komende jaren zelf taken oppakken en vanuit dit Masterplan verder uitwerken. Doarpsbelang heeft samen met werkgroepen de punten: Communicatie, Haven, Dorpstuin en Wonen al opgepakt.