Places of hope

De dorpsmolen van Reduzum behoort tot de groep van de LANDMAKERS. Dat is een groep mensen en initiatieven die op een of andere manier werken aan het Nederland van de 21 ste eeuw .
Onder het hoofdje Ontmoet de Landmakers.
Begin april opent de tentoonstelling Place of Hope in de Kanselarij in Leeuwarden