Peuteropvang De Earste Wjukslach

Per september 2015 is peuterspeelzaal De Earste Wjukslach ‘omgevormd’ naar een Speelleergroep. Alle peuterspeelzalen in de gemeente Leeuwarden zijn hiermee overgegaan naar deze vorm.
De tarieven zijn gebaseerd op het kinderopvangtarief en ouders die beiden werken kunnen Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.