Pesten

In de groepen 6, 7 en 8 van de TDS is vanochtend gesproken over pesten. Dit was nodig omdat het pesten lijkt toe te nemen. De sneeuw speelt hierbij een rol. Naast afspraken die met de leerlingen gemaakt zijn, komt wekelijks een thema aan de orde. Via het schoolgedeelte wordt u hierover op de hoogte gehouden.