Pelgrimage naar Lindisfarne

“Wie een missie heeft, wil iets brengen. Maar een pelgrim heeft alleen zichzelf om te geven”, zei mevrouw Tutu onlangs op het symposium van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. Pelgrimeren is op weg gaan met alleen jezelf als belangrijkste bagage. En de weg die je gaat, is het doel.
Maandag 15 oktober houdt Ds Liesbet Geijlvoet in Raerd een lezing over haar (kleine) pelgrimage