Pearkekeatsen

Aanstaande zondag 9 september is het jaarlijkse pearkekeatsen, gesponsord door Jan en Trudy van Electra Reduzum. De kaatsvereniging gaat er van uit dat iedereen met de Merke een maatje heeft gevonden om mee te kaatsen.
Geef je dus snel op bij Piet 653679, donderdagavond om acht uur wordt er geloot.