Partoer Brinksma en Koopmans winners Welpen PC

Jehannes Gerben Brinksma en Jannes Thomas Koopmans binne de winner wurden fan de Redúster Welpen PC. In soad folk kaam op dit nei tradysje organisearre evenemint ta en seach de jongste keatshelden striden om krâns en eare!