Parkeren rommelmarkt

Op zaterdag 9 juni is de rommelmerk op het parkeerterrein bij het sportveld. Bij deze het dringende verzoek om uw auto daar na vrijdag 17.00 uur niet meer te parkeren. Verder nog een dringend verzoek aan de bezoekers van de rommelmerk, die op de fiets komen, om hun fiets te stallen bij de basisschool. Via het sportveld kunt u dan naar de rommelmerk.