Parkeerverbod en verkeersveiligheid

Dit afgelopen voorjaar is er voor een periode van 3 maanden het parkeerverbod op de Haedstrjitte opgeheven. Het ging om de zuidzijde van de weg vanaf de Haven over 25 meter in westelijke richting. Het doel was of de opheffing van het parkeerverbod, zou leiden tot een lagere snelheid van het verkeer. U bent als verkeersdeelnemer feitelijk de belangrijkste factor voor de verkeersveiligheid in het dorp. De verkeersgroep kan maar heel weinig van zijn doel bereiken zonder uw medewerking.