Parkeerbeleid

Bij Doarpsbelang Reduzum komen de laatste maanden met regelmaat vragen binnen over parkeren.
De regels en wat te doen als die niet worden nageleefd, zijn verzameld in dit document.