Papillot Alder-bern keatsen

Freed 13 july is der wer âlder-bern keatsen. Dizze partij begjint om healwei sanen en is foar welpen en pupillen . Opjaan kin oant woansdeijun 11 july 19:00 oere.
De bern keatse yn principe mei har heit as mem, slagget dit net dat mei in oar, leafst famyljelid, ek mei it bern keatse. “Alders” moatte 25 jier as alder weze!