Palmpasen

A.s Zondag 20 maart is het Palmpasen. Alle kinderen die meelopen worden om 11.15 uur in de kerk verwachten. De ouders krijgen in ‘het lokaal’ koffie aangeboden.
Na ongeveer 15 minuten, na de koffie dus, gaat iedereen met het korps voorop, de optocht door het dorp lopen.
Bij terugkomst rondom de prinsentuin, wordt er aan iedereen een aardigheidje uitgedeeld, aangeboden door de PKN kerk van Reduzum.