De Blauwe Tinte iepen!

Der is wer bedriuwichheid oan de Oeriselsestrjitwei by de ‘Blauwe Tinte’; lykas eartiids stean der wer auto’s foar de doar en is it in yn- en útgean fan gasten. De nije eigenaresse, Tjitske de Jong, hat yn oktober al witte…

De bijpraattafel

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u in café-bar de Welp weer aanschuiven bij de ‘bijpraattafel’.U kunt hier vanaf 16.30-19.00 uur terecht voor koffie, thee of wat dan ook om gezellig even bij te praten.

Afscheid Piet en Janny Sjonger

Het kostersechtpaar Piet en Janny Sjonger heeft na 54 jaar de zorg voor de kerk in Friens overgedragen aan de nieuwe koster Sybren Posthumus. Vanmorgen hebben de kerkgangers in bijzijn van de familie hun grote dank uitgesproken voor de trouwe…

Informatieavond glasvezel

Op woensdag 23 maart a.s. organiseert Deltafiber voor bewoners een informatieavond. Wat zijn de grote voordelen van glasvezel, het aanbod, de aanleg van het netwerk en “wie is Delta nu eigenlijk”. Iedereen is welkom en er is volop gelegenheid om…

Theatergroep FIER is wer los!

Iepenloftspul de Godlike Komeedzje 2.0 (oer goaden en robots) is úteinset mei de repetysjes. Bert Noordenbos repetearret mei it koar en de muzykgroep. De spilers repetearje ûnder lieding fan de nije regisseur Job de Roo, dosint drama by it Friesland…

Griezelig lekker eten 

De vrijdag van de merke, 2 september, organiseert de merkecommissie een culinaire markt. De merkecommissie regelt kraampjes en een budget, waarmee jij hapjes maakt voor circa 100 personen. Wil je pannenkoeken bakken, pompoensoep, gebak of nasi maken, of weet je…

Blommen foar Germ van Essen

Al sûnt 1966 is Germ van Essen lid fan it stimburo. In grut oantal jierren is er sels foarsitter. Hjoed krige er foar it beëinigjen fan dy funksje út hannen fan boargemaster Buma in blomke.

Opbringst flesse-aksje

De lege flesse-aksje, en it jild dat se de earste dei ophelle ha, troch Trynke, Margriet, Daam, Jesse en Fedde Tabe hat € 278,70 opsmiten en is oermakke nei giro 555.

QlubbRed gaat los

Volgende week vrijdag mag QlubbRed eindelijk weer een feestje voor de jeugd organiseren!  Het thema deze keer is: de eerste letter van je naam! Dus begint jouw naam bijvoorbeeld met een K, komt dan verkleed als kat, kok of koningin! Voor…

Vredes-stiltekring in Raerd

De gebeurtenissen rond Oekraïne heeft onze buurgemeente Ingwert doen besluiten om de kerk open te stellen. Er is een wekelijks stiltemoment in de Laurentiuskerk in Raerd, om stil je gedachten te laten gaan, een kaarsje aan te steken en te…