Versmarkt

Fan freed 1 april ôf sil der alle earste freeds fan de moanne, fan 14.00 oant 17.00, wer in Versmarkt wêze. Ek no wer op it pleintsje fan Iel en Mear fan Ale en Marjan de Jager, Oan it Swin…

Spring is in the air

De lamkes hawwe de maitiid yn ‘e kop. No mei it moaie waar kinne se oerdei lekker it lân yn. De lamkes fan Mennno Wiersma springe fan blidens net allinnich yn de loft, mar wolle al healwiizjend ek ‘meilifte’ by…

Inzameling route klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u in de milieustraat Grou alleen op woensdagmiddag inleveren. Maar drie keer per jaar komt Omrin langs met de chemokar. Hier lever je GRATIS jouw chemisch afval in. Volgende week komt hij langs in Reduzum en Idaerd. Op…

Palmpasen

Zondag 10 april 2022 is het Palmpasen. Om 11.00 wordt er verzamelt bij de kerk van Reduzum. Voor de kinderen wordt er een verhaal voorgelezen in de kerk, daarna gaan ze onder begeleiding van het kinderkorps Takostu in optocht door…

Samen eten is zoveel leuker

We gaan weer meer met elkaar eten in het lokaal. En wel op woensdag 30 maart om 12.30 uur, de inloop is vanaf 12 uur. Iedereen die mee wil doen is van harte uitgenodigd om mee te komen eten.De kosten zijn 5…

Servicepunt pakketdiensten DHL en DPD

Wanneer een bezorger een pakket bezorgd en bewoners zijn niet thuis, dan kunnen ze het bij de buren proberen of ze gaan naar dichtstbijzijnde servicepunt. De ontvanger kan dan het pakket hier dan ophalen. In webwinkels kan je ook direct…

De Blauwe Tinte iepen!

Der is wer bedriuwichheid oan de Oeriselsestrjitwei by de ‘Blauwe Tinte’; lykas eartiids stean der wer auto’s foar de doar en is it in yn- en útgean fan gasten. De nije eigenaresse, Tjitske de Jong, hat yn oktober al witte…

De bijpraattafel

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u in café-bar de Welp weer aanschuiven bij de ‘bijpraattafel’.U kunt hier vanaf 16.30-19.00 uur terecht voor koffie, thee of wat dan ook om gezellig even bij te praten.

Afscheid Piet en Janny Sjonger

Het kostersechtpaar Piet en Janny Sjonger heeft na 54 jaar de zorg voor de kerk in Friens overgedragen aan de nieuwe koster Sybren Posthumus. Vanmorgen hebben de kerkgangers in bijzijn van de familie hun grote dank uitgesproken voor de trouwe…

Informatieavond glasvezel

Op woensdag 23 maart a.s. organiseert Deltafiber voor bewoners een informatieavond. Wat zijn de grote voordelen van glasvezel, het aanbod, de aanleg van het netwerk en “wie is Delta nu eigenlijk”. Iedereen is welkom en er is volop gelegenheid om…