Koeke en zopie

Ofrûne winter koe der spitigernôch net reedriden wurde op de iisbaan. Hjirtroch bliuwt de iisbaankommisje mei in foarried sûkelademolke sitten.Mar no’t de winter wer begûn is, traktearret de iisklup hjoed fan 16:00 oant 17.00 oere op koeke en zopie. Hoechst…

Versmarkt, van 14.00 tot 16.00!!

Het zal toch niet waar zijn, dat er morgen te veel sneeuw ligt om de eerste markt te houden? Dat kan toch niet in april…. De organisatie gaat er vooralsnog vanuit dat het gewoon door kan gaan, iedereen heeft er…

It is wer tiid om te keatsen!

It nije keatsseizoen fan keatsferiening Jan Reitsma giet snein 10 april fan start, fan 13.30 oant 14.30 oere op it sportfjild. Der is in keatsclinic troch Team Fjoer en Puur Passie foar alle bern fan 6 jier ôf (dus ek…

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Versmarkt

Fan freed 1 april ôf sil der alle earste freeds fan de moanne, fan 14.00 oant 17.00, wer in Versmarkt wêze. Ek no wer op it pleintsje fan Iel en Mear fan Ale en Marjan de Jager, Oan it Swin…

Spring is in the air

De lamkes hawwe de maitiid yn ‘e kop. No mei it moaie waar kinne se oerdei lekker it lân yn. De lamkes fan Mennno Wiersma springe fan blidens net allinnich yn de loft, mar wolle al healwiizjend ek ‘meilifte’ by…

Inzameling route klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u in de milieustraat Grou alleen op woensdagmiddag inleveren. Maar drie keer per jaar komt Omrin langs met de chemokar. Hier lever je GRATIS jouw chemisch afval in. Volgende week komt hij langs in Reduzum en Idaerd. Op…

Palmpasen

Zondag 10 april 2022 is het Palmpasen. Om 11.00 wordt er verzamelt bij de kerk van Reduzum. Voor de kinderen wordt er een verhaal voorgelezen in de kerk, daarna gaan ze onder begeleiding van het kinderkorps Takostu in optocht door…

Samen eten is zoveel leuker

We gaan weer meer met elkaar eten in het lokaal. En wel op woensdag 30 maart om 12.30 uur, de inloop is vanaf 12 uur. Iedereen die mee wil doen is van harte uitgenodigd om mee te komen eten.De kosten zijn 5…

Servicepunt pakketdiensten DHL en DPD

Wanneer een bezorger een pakket bezorgd en bewoners zijn niet thuis, dan kunnen ze het bij de buren proberen of ze gaan naar dichtstbijzijnde servicepunt. De ontvanger kan dan het pakket hier dan ophalen. In webwinkels kan je ook direct…