Overlast op de Terp

Er is veel overlast van jeugd, op het terrein van Elkien, achter de zorgwoningen op de Terp. De klachten die hier over binnenkomen liegen er niet om. Drank gebruik, schreeuwen, luide muziek, de bewoners bejegenen met schunnige taal en urineren in de heggen.Doarpsbelang heeft hierover contact gehad met Elkien en er is besloten om hier eerst waarschuwingsborden te plaatsen. Mochten de klachten aanhouden dan gaat men tot drastischer maatregelen over Er is vaak gewaarschuwd, dus moet er iets gebeuren .